Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Proměna nábřeží řeky Loučné: výstupy ze sociologického šetření

Projektový záměr Města Litomyšl byl vybrán k podpoře z grantové výzvy Nadace Proměny na konci roku 2011, společná příprava projektu pro realizaci byla zahájena v roce 2012. Nadace Proměny se v rámci svého působení zasazuje o zapojování veřejnosti do projektů obnovy veřejných prostranství.

Projektový záměr Města Litomyšl byl vybrán k podpoře z grantové výzvy Nadace Proměny na konci roku 2011, společná příprava projektu pro realizaci byla zahájena v roce 2012. Nadace Proměny se v rámci svého působení zasazuje o zapojování veřejnosti do projektů obnovy veřejných prostranství. Rozvoj dialogu s veřejností je také důležitou součástí poskytované podpory Městu Litomyšl. Komunikace s místní veřejností v průběhu celého projektu je současně podmínkou spolupráce. Vítězný atelier, který vzejde z letošní architektonické soutěže, se bude na aktivitách zapojujících veřejnost dále podílet. Záměrem je vytvořit prostor, který bude vycházet z potřeb místních obyvatel.

V rámci přípravy projektu nadace iniciovala realizaci sociologického průzkumu, jehož cílem bylo získat základní analýzu a pohled veřejnosti na využívané území. Pro toto úvodní šetření a jeho vyhodnocení nadace přizvala ke spolupráci společnost Agora CE. Během roku 2012 bylo v Litomyšli postupně realizováno dotazníkové šetření, tři workshopy pro studenty místních středních škol, workshop pro zájmové skupiny obyvatel a veřejné projednání projektu. Výstupy z těchto aktivit jsou souhrnně vyhodnoceny v Závěrečném protokolu, který je ke stažení na této stránce. Protokol poskytuje popis stávajícího využití území, problémy spojené s územím a potenciál jeho budoucího využití z pohledu místních lidí.

Soutěžící ateliery, které se budou účastnit architektonické soutěže, jsou povinni reflektovat tyto výstupy z úvodního sociologického průzkumu ve svém návrhu.

Kromě výše uvedených aktivit probíhala během roku 2012 další setkání, akce a dílny pro veřejnost, které již neměly charakter sociologicky vyhodnotitelných metod a které byly realizovány již bez spolupráce společnosti Agora CE. Jejich cílem bylo opět zjišťovat názory občanů, přitáhnout jejich pozornost a podnítit další zájem o projekt. Také podněty získané z těchto dalších aktivit se názorově neodlišují od výstupů z úvodního sociologického šetření.

Průběžně se můžete informovat o průběhu projektu a doprovodných akcích na webu města, nadace, v městském zpravodaji Lilie a dalších mediích. K projektu nadace vydává samostatný zpravodaj poskytující aktuální informace s pozvánkami na doprovodné akce.

Na základě metodických námětů poskytnutých nadací vznikl plán dalších aktivit, které bude Město Litomyšl realizovat ve spolupráci s místními spolky a školami v průběhu dalších let realizace projektu. Můžete se proto těšit na zajímavé akce a setkávání, v rámci kterých budete mít příležitost podílet se na projektu a ovlivnit budou podobu Vodních valů a parku u Smetanova domu.

Jana Říhová
nadace PROMĚNY

vyvěsil Jaromír Drábek

datum zveřejnění: 16. 1. 2013
datum aktualizace: 27. 9. 2013
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

obrázek k aktualitě Proměna nábřeží řeky Loučné: výstupy ze sociologického šetření


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty