Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Výsledky dotazníkového šetření

Město Litomyšl a Nadace Proměny za asistence obecně prospěšné společnosti Agora CE v průběhu letošního května provedly dotazníkové šetření v souvislosti s připravovaným projektem „Nábřeží řeky Loučné“. Projekt je zaměřen na úpravu okolí řeky Loučné na Vodních valech a území kolem Smetanova domu.

Město Litomyšl a Nadace Proměny za asistence obecně prospěšné společnosti Agora CE v průběhu letošního května provedly dotazníkové šetření v souvislosti s připravovaným projektem „Nábřeží řeky Loučné“. Projekt je zaměřen na úpravu okolí řeky Loučné na Vodních valech a území kolem Smetanova domu.

Cílem zmíněného průzkumu bylo zmapovat názory obyvatel, jejich potřeby, přání i to, jak lokalitu v současné době využívají. Dotazník sledoval, jaké problémy se s daným územím pojí, zda je bezpečné, co v něm návštěvníkům chybí apod. Kromě toho se také šetření zabývalo tím, co by v budoucnu mělo území svým návštěvníkům a uživatelům nabízet a jaká by měla být jeho podoba.

Celkem bylo do domácností jako příloha Lilie distribuováno cca 4 400 dotazníků, dále byly dotazníky k dispozici na veřejně přístupných místech ve městě a on-line na webu města. Město obdrželo celkem  422 správně vyplněných dotazníků, které byly předmětem vyhodnocení.  Z celkového množství bylo 46% dotazníků tištěných a 54% vyplněno on-line prostřednictvím webových stránek města. Tento výsledek je z pohledu organizátorů projektu uspokojivý.

„Město Litomyšl se cestou aktivního zapojení veřejnosti vydává velmi zřídka, ale pro takovýto typ projektu a v takovém rozsahu si město na projektu vyzkoušelo ve spolupráci s Nadací zapojení širší veřejnosti již od počátku projektu a chceme i nadále v komunikaci s veřejností pokračovat. Výsledek šetření hodnotíme pozitivně a chtěl bych všem, co se průzkumu a workshopů zúčastnili, poděkovat“ říká místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Jaké jsou výsledky průzkumu?

Nejčastěji území Vodních valů představuje pro respondenty klidné místo k odpočinku a procházkám (61%). Často tu lidé hledají kontakt s přírodou (44%). Třetina považuje území za místo pro trávení volného času dětí.

Návštěvníky území nejčastěji trápí neudržování čistoty a pořádku. Třetině respondentů se nelíbí redukce zeleně v území a více než čtvrtina poukazuje na vandalismus. Pro příjemné užívání území návštěvníkům nejčastěji chybí zastřešené místo k posezení, chránící před deštěm, nebo altán, uvedly více než dvě pětiny. Více než třetina dotázaných postrádá pobytový trávník pro rekreační aktivity, hry, neformální posezení a odpočinek. Rovněž více než třetině chybí lavičky. Třetina by uvítala přístup k vodě.

Čtvrtina dotázaných návštěvníků sledovaného území se v něm necítí bezpečně. Nejčastější příčinou jejich obav je nebezpečná dopravní situace (51%) a nevhodné chování mladistvých (41%).

Sledované území by v budoucnu mělo umožňovat posezení a odpočinek (71%), aktivní využívání volné travnaté plochy (50%) a nabízet pěší promenádu po nábřeží jako alternativu cesty po chodníku podél silnice (41%). V budoucnu by na valech podle respondentů neměl chybět přístup k vodě, místo na piknik nebo molo nad řekou.

Zkvalitnění parku u Smetanova domu by pomohlo více laviček (51%) a zlepšení zázemí pro kulturní akce (37%). I v budoucnu by dotázaní rádi park využívali jako klidovou zónu pro odpočinek, procházky a posezení (69%), nebo by sem zašli za kulturou (52 %).Podrobný výstup z dotazníkového šetření najdete na webových stránkách Města Litomyšl pod odkazem: O městě > Vodní valy.

Souběžně s dotazníkovým šetřením také probíhala řada workshopů, o nichž bylo psáno již v srpnové Lilii. Výstupy z dotazníkového šetření a workshopů budou sloužit jako podklad a doporučení pro architekty, kteří se budou projekčně zájmovým územím zabývat.

Na dotazníkové šetření naváže veřejné setkání. Na něm se se můžete detailně seznámit s výsledky dotazníků. V následující diskuzi u kulatých stolů, které se zúčastní také představitelé radnice, zástupci Nadace Proměny a odborníci, můžete tyto výsledky dále obohatit o svůj vlastní názor. Setkání se uskuteční 17. září ve Smetanově domě od 18.00. Výsledek veřejného projednání bude rovněž sloužit jako podklad pro architekty, kteří se budou budoucí podobou daného území zabývat v rámci architektonické soutěže.

Ing. jaromír Drábek
Město Litomyšl

datum zveřejnění: 10. 12. 2012
datum aktualizace: 27. 9. 2013
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

obrázek k aktualitě Výsledky dotazníkového šetření


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty