Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Podněty veřejnosti ovlivní proměnu Vodních valů

Cílem diskuse u kulatých stolů, která se uskutečnila koncem září, bylo definovat problémy a výhody zájmového území. Následně občané Litomyšle sdělovali svá přání, jak by mělo území v budoucnu vypadat. Účastníci setkání se dozvěděli i výsledky dotazníkového šetření. Vyhlášení architektonické soutěže bude začátkem roku 2013.

V pondělí 17. září proběhlo veřejné projednání projektu Proměny nábřeží řeky Loučné. Cílem setkání, kterého se zúčastnilo kolem 40 občanů Litomyšle, bylo představit výsledky dotazníkového šetření a následně diskutovat o budoucí podobě území Vodních valů a parku u Smetanova domu. Na setkání, které moderovala společnost Agora CE, byli přítomni zástupci Města Litomyšl a Nadace Proměny. Účastníci setkání se dozvěděli plánovaný harmonogram projektu a formu podpory Nadace Proměny, jejíž součástí je kromě nadačního příspěvku také pomoc se zapojením veřejnosti. Výsledky sociologického šetření byly zveřejněny v minulém vydání Lilie, prostudovat si je můžete také na webových stránkách města pod odkazem Vodní valy.  

Během diskuse u kulatých stolů lidé nejprve definovali hlavní problémy a výhody zájmového území. Následně vymýšleli, jak by území mělo v budoucnu vypadat. Účastníci setkání si na lokalitě cení především jejího přírodního charakteru a přejí si, aby jej chystaná proměna zachovala a podtrhla. Území chtějí lidé nejvíce využívat pro odpočinek, setkávání, hry dětí, kulturní akce a výuku místních škol. V území Vodních valů nejvíce postrádají lavičky, zastřešené místo k posezení a přístup k vodě.

Podněty od veřejnosti získané z uskutečněných workshopů, z dotazníkového průzkumu a ze setkávání s veřejností budou zapracovány do zadání a podkladů pro architekty, kteří budou v příštím roce navrhovat řešení rozvoje nábřeží. Vyhlášení architektonické soutěže, jejíž organizaci i financování zajišťuje Nadace Proměny, se plánuje na začátku roku 2013.

Ing. Jaromír Drábek
Město Litomyšl

datum zveřejnění: 9. 10. 2012
datum aktualizace: 27. 9. 2013
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

obrázek k aktualitě Podněty veřejnosti ovlivní proměnu Vodních valů


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty