Litomysl Město Litomyšl záložky a sdílení

Seznam nálezů

Nálezy jsou vyhlašovány na úřední desce Městského úřadu Litomyšl.

Nalezená věc bude vydána po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi    v budově Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 597, č. dveří 4 – Ilona Telecká, tel. 461 653 339,   e-mail: ilona.telecka@litomysl.cz

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému.

Město Litomyšl – odbor správní oznamuje v souladu s ustanovením § 1053 zákona č. 89/2012 občanský zákoník, že mu byly odevzdány níže uvedené věci nalezené na území města Litomyšle, jejichž vlastník není znám:

označení popis datum nalezení

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty