Litomysl Odběr pitné vody a odvod splaškových vod záložky a sdílení

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zveřejňujeme podklady pro možnost uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v městě Litomyšli dle § 8, odst. 6. zákona o vodovodech a kanalizacích.

Městská vodovodní a kanalizační síť je Městem Litomyšl pronajata provozovateli systému firmě VODOVODY spol. s.r.o., Na Lánech 3, Litomyšl, IČ 620 62 948. Na adrese této firmy je možno zjistit veškeré údaje o možnosti uzavřít smlouvu na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod u nemovitostí na území města. 

Adresa webových stránek provozovatele sítí je  www.vodovodylitomysl.cz.

Kontaktní údaje na provozovatele jsou 461 612 169, info@vodovodylitomysl.cz  Kontakt na pohotovostní službu je 724 093 704.

Počínaje 1. 1. 2016 se firma VODOVODY spol. s.r.o. stala také provozovatelem městské čistírny odpadních vod.

Ceny vodného a stočného:

vodné 22,94 Kč bez DPH, 26,38 Kč s DPH
stočné 32,59 Kč bez DPH, 37,48 Kč s DPH

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019:

vodné 28,16 Kč/m3 bez DPH, 32,38 Kč/m3 s DPH
stočné 32,59 Kč/m3 bez DPH, 37,48 Kč/m3 s DPH

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 453,04 KB)

Technické standardy vodovod (formát pdf, velikost 455,75 KB)

Technické standardy kanalizace (formát pdf, velikost 563,38 KB)

Přihláška stočné (formát pdf, velikost 419,68 KB)

Všeobecné obchod. podmínky (formát pdf, velikost 325,88 KB)

Reklamační řád (formát pdf, velikost 327,28 KB)

Žádost o přezkoušení vodoměru (formát pdf, velikost 568,07 KB)

Přihláška vodné (formát pdf, velikost 415,43 KB)

Odběr pitné vody a odvod splaškových vod


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty