Litomysl Jindrova zahrada záložky a sdílení

Jindrova zahrada

Základní informace o projektu (čerpáno z projektové žádosti o dotaci):
Název projektu: Regenerace veřejné zeleně v areálu Respitní péče Jindra v Litomyšli
Nositel projektu: Město Litomyšl
Projektant: Doc. Ing. Matouš Jebavý, PhD.

Předložení žádosti o dotaci: rok 2011
Celkové náklady projektu: 1 819 655 Kč
Způsobilé výdaje: 1 371 815 Kč (dotace 75% z EU)
Operační program: Životní prostředí
Prioritní osa: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Realizace:
Zahájení realizace projektu: červen 2014
Předpokládané ukončení projektu: říjen 2014

Indikátory projektu:
Počet ošetřených dřevin: 12 ks
Počet vysázených dřevin: 2 057 ks
Celková plocha regenerované zeleně (ha): 0,32

Další informace o projektu:

- cílem je obnovit neudržovanou zahradu areálu respitní péče Jindra a zpřístupnění veřejnosti

- zachování stávajícího vodního prvku,

- podpora a rozvoj původních přirozených floristických prvků zahrady

- podpora původních dřevin zahrady (vzrostlé javory, duby, tisy)

- podpora fungování stávajícího vymezeného systému ekologické stability

- významné rozšíření sortimentu zahrady

 

 

Letošní ArchiMyšl na téma veřejné prostory

Již počtvrté se Litomyšl připojuje k oslavě Světového dne architektury. Od pátku 2. do pondělí 5. října nás čeká maratón zajímavých akcí včetně oslavy 15. narozenin Klášterních zahrad. Oslavenci přijede popřát i Ivan Hlas s Norbi Kovácsem.

9. 9. 2015


Čtyřlístek litomyšlských zahrad s programem

Klášterní zahrady a zámecké zahrady, Jindrova zahrada a Vodní valy se zapojily do mezinárodní akce Víkend otevřených zahrad.

1. 6. 2015


Loading

Jindrova zahrada


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty