Litomysl Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli záložky a sdílení

Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

Základní informace o projektu:
Název projektu: Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli
Nositel projektu: Město Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje: 10 030 874,80 Kč (65% z EU, podíl žadatele 35%)
Operační program: Regionální operační program NUTSII Severovýchod
Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst
Zahájení realizace: červen 2013
Předpokládané ukončení projektu: únor 2014

Cíle a výstupy projektu:
Cílem projektu je zrekonstruovat zbývající nevyužitou část podkroví historické budovy ZUŠ B. Smetany, což umožní vznik koncertního sálu a tří nových učeben. Rozšíření prostor umožní realizovat novou koncepci výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru. Posláním projektu je poskytnout žákům vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké k celoživotnímu učení příznivým klimatem pracovním, sociálním i emocionálním. Vytvořit koncept oborů pro plné uspokojení potřeb dětí a mládeže z Litomyšlska tak, aby ZUŠ B. Smetany upevnila své postavení v síti základních  měleckých škol v okrese Svitavy i širším okolí. Dalším cílem je rozvoj volnočasových aktivit jako prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže na úrovni školského zařízení. Cílem projektu je přispívat ke zvýšení lidského potenciálu a kapitálu žáků pomocí moderních forem výuky. Výstupy projektu:

- nový vzdělávací program (výuka elektronických nástrojů, výuka hudební nauky, výuka dětského pěveckého sboru)
- koncertní sál (kapacita 80 míst)
- tři nové učebny (6-10 míst)
- nahrávací studio, učebna elektronických nástrojů a učebna dechových nástrojů
- částečné vybavení multimediální učebny hudební nauky ve stávající učebně (pracoviště žáků a učitele, ozvučení učebny, počítačová síť a software)
- částečné vybavení školního nahrávacího studia (Audio PC, software, mikrofony, keyboard, mikrofony atd.)
- částečné vybavení koncertního sálu (mikrofony, videokamery a ozvučení)
- sociální zařízení
- terasa
- venkovní schodiště

Projekt Mene Tekel s procesem „Stříteský a spol.“

V sobotu 27. února se v porotní síni Vrchního soudu na Pankráci v Praze uskutečnila rekonstrukce litomyšlského monstrprocesu „Stříteský a spol.“ O den později se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně.

1. 3. 2016


Houslové kurzy profesora Milana Vítka

Od 26. července do 16. srpna budou své dovednosti v Litomyšli zlepšovat mladí muzikanti z celého světa - již podvacáté. Nebudou však jen uzavřeni v učebnách pod dohledem svých učitelů, ale podělí se o nacvičená koncertní díla s publikem. Ve Smetanově domě se tak stane hned třikrát.

7. 7. 2015


Modernizace ZUŠ Bedřicha Smetany dokončena

Před necelým rokem začaly práce na projektu Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor Základní umělecké školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany v Litomyšli. Vše je zdárně hotovo a škola se nyní může pochlubit novými vzdělávacími programy, koncertním sálem nebo dalšími učebnami. Nechybí ani nahrávací studio s vybavením.

14. 4. 2014


Podkroví ZUŠ B. Smetany dostane novou náplň

Budovu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v ulici Rektora Stříteského čekají stavební úpravy. Po dlouhých letech příprav uspěla ZUŠ s žádostí o dotaci na rozšíření stávajících kapacit tohoto historického objektu.

25. 9. 2013


Modernizace ZUŠ byla započata

Již několik týdnů pracují zaměstnanci firmy Bromach, která vzešla z výběrového řízení, na stavební části projektu Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Litomyšli.

23. 9. 2013


Loading

Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty