Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP

1. 9. 2016-30. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

Nebo Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

MAP II - Kabinet vedení škol

21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet malotřídních škol

21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.00 - 13.00

1.Sdílení odborných zkušeností - PhDr. Michaela Peterková - Jak zvýšit svou psychickou odolnost

4. 2. 2019
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

MAP II - Kabinet školních družin

11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet výchovných poradců a metodiků prevence

11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, 11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet pracovních činností

11. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
5. patro
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet školních parlamentů

11. 2. 2019
Zasedací místnost MÚ
J. E. Purkyně 918
5. patro
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet mateřských škol

13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet českého jazyka

13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet matematiky

13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet fyziky a chemie

18. 2. 2019
Zasedací místnost MÚ
J. E. Purkyně 918
5. patro
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet novodobých dějin

19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet 1. stupně

19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika

20. 2. 2019-20. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Monika Čuhelová - Růstové a fixní myšlení - vzdělávací akce KNPV

4. 3. 2019
Sál
Základní umělecká škola Litomyšl
14.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

Konference CVP + Den učitelů v Litomyšli s vysokoškolským pedagogem PhDr. Markem Hermanem

28. 3. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
od 15.00
Hrazeno z projektu

MAP II - workshop inkluzivní vzdělávání s MUDR. Radkinem Honzákem

23. 5. 2019
13.00 - 15.00
Hotel Zlatá Hvězda

6. kulatý stůl KNZV s MUDR. Radkinem Honzákem

23. 5. 2019
16.30 - 18.30
Hotel Zlatá Hvězda

PhDr. Lidmila Pekařová - Kopírují nás nebo se chtějí odlišovat?

31. 10. 2019
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Cena 200 Kč

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže

4. 5. 2020-4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty