Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP

1. 9. 2016-30. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

MAP - Strategické řízení - Mgr. Petr Zaal - Strategické řízení

30. 3. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
Purkyňova ul. 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

MAP - Mgr. Marika Kropíková - Novela školského zákona pro ředitele škol

3. 4. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 919
09.00 - 14.00
Hrazeno z projektu

MAP - Mgr. Marika Kropíková - Novela školského zákona z pohledu rodiče + Jak zvládat agresi dětí nejenom ve školním prostředí

3. 4. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková - Tipy a celá řada aktivit pro zlepšení komunikace v angličtině

6. 4. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 17.00
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Vlasta Macková - výuka na 1. stupni

12. 4. 2017
Masarykova základní škola Morašice
výuka na 1. stupni ZŠ

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Dagmar Burdová, Mgr. Jana Vohralíková - Když číst znamená myslet

3. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

MAP - Mgr. Michaela Veselá -VÝCHOVNÉ PROBLÉMY ve škole a možnosti jejich řešení

10. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Vítězslava Volštátová

11. 5. 2017
I. MŠ Litomyšl
8.00 - 16.00

1. ŠA - Sdílení odborných zkušeností - FIE (Feuersteins Instrumental Enrichment) - pro 1. stupeň ZŠ - speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení - Mgr. J. Sehnal a Mgr. P. Judová

24. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.,
J. E. Purkyně 919
13.00 - 16.00
Hrazeno z projektu

1. ŠA - Sdílení odborných zkušeností - FIE (Feuersteins Instrumental Enrichment) - pro 2. stupeň ZŠ - speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení - Mgr. J. Sehnal a Mgr. P. Judová

24. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

MAP - Sdílení odborných zkušeností - RNDr. Hana Lišková - Matematická gramotnost a předmatematické představy

2. 6. 2017
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Komenského nám.
učebna č. 26, 1. poschodí
8.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Petr Zaal - Strategické plánování

12. 6. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

14. 6. 2017
Gymnázium Litomyšl - aula
16.00 - 19.00
Cena 120 Kč

Současnost a perspektiva sociální péče XI.

7. 9. 2017-8. 9. 2017
Zámecké návrší Litomyšl
čtvrtek 9.00 - 22.00 hod.
pátek - 8.00 - 15.00 hod.
Cena 2 000 Kč + DPH

MAP - Mgr. Michaela Veselá-Jiné dítě - problémový žák

13. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
Purkyňova ul. 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Ing. Vít Beran - PROČ měnit školní kulturu?

18. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková -Tipy a cela rada aktivit pro zlepseni jazykovych dovednostivýuku AJ

21. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 17.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda -Talent a jeho základní atributy

25. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. ŠA - Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Květa Hrbková - Hranice a rituály ve výchově dětí

26. 10. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s
J. E. Purkyně 919
09.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1.Sdílení dobré praxe - Mgr. F. Raditsch, PhDr. M. Nádvorníková -práce pedagogů v MŠ

27. 10. 2017-28. 10. 2017
Květná zahrada

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti

17. 1. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Agrese a její řešení

19. 9. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

Loading

© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty