Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Školení pro pedagogické pracovníky k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS).

18. 9. 2019
MÚ J. E. Purkyně 918 - 5. patro
13.00 - 18.00

kapacita naplněna - Mgr. Květuše Sluková, PhD. - Psychopatologie I

24. 9. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
Pro sociální pracovníky bude fakturovaná částka 1 100 Kč/osobu (akreditace MPSV)
Pro pedagogy zapojené v projektu
je akce zdarma
9.00 - 15.00

MAP II Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek

2. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice
13.00 - 17.00
Hrazeno z projektu pouze pro zapojené pedagogy

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika II

17. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
zasedací místnost
9.00 - 14.00
Hrazeno z projektu

2. setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - praktický seminář

23. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

PhDr. Lidmila Pekařová - Kopírují nás nebo se chtějí odlišovat?

31. 10. 2019
Aula Základní školy
T. G. Masaryka 1145 (modrá škola)
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

MAP II Mgr. Věra Máchová - psycholožka - Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav

11. 2. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00
Hrazeno z projektu pro pedagogy
Sociální pracovníci uhradí fakturu
1 100 Kč/účastníka (akreditace MPSV)

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi - kabinet ředitelů

2. 3. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Marek Herman - Selský rozum II a oslava Dne učitelů v Litomyšli

26. 3. 2020
Zámecké návrší
15.00 - 18.00
18.00 - 22.00

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže

4. 5. 2020-4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Stress management - kabinet ředitelé

6. 5. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00
hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě

18. 5. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Vztah rodiny a školy

12. 10. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - kabinet ředitelé

19. 10. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty