Litomysl Bílou stopou záložky a sdílení

Bílou stopou - běžecké tratě v okolí Litomyšle

Vážení milovníci bílé stopy,
poslední zimy ukázaly, že ani pro Litomyšl není provozování zimních sportů zcela zapovězeno. V minulých letech vzrůstal Váš zájem zejména o úpravu běžeckých stop v bezprostředním okolí města.
Z tohoto důvodu se koncem roku 2011 vedení města rozhodlo zakoupit sněžný skútr LYNX YETI 550  a stopovač SPORT PLUS. Provozováním těchto zařízení byl pověřen odbor městských lesů.
Tento stroj umožní při dostatečné sněhové pokrývce upravit běžecké stopy jak pro klasiku, tak i  pro bruslení.
Na základě zkušeností pracovníků Městských služeb, kteří pro vás  již tuto službu v minulých letech zajišťovali se zapůjčeným strojem a po jednání s vlastníky, resp. uživateli dotčených pozemků, jsme připravili jednotlivé trasy tak, aby pro vás byly co nejdostupnější i na krátká odpoledne pracovních dnů.
Pro přehlednost jsme zvolili barevné označení jednotlivých tras.
Červené okruhy budou upravovány jak pro klasiku, tak i pro bruslení. Jsou umístěny na travnatých plochách, které umožní jejich úpravu i při minimální sněhové pokrývce ( nad 10 cm).
V případě, že napadne alespoň 15-20 cm sněhu, budeme pro klasiku upravovat i okruhy označené zelenou barvou.
Červené a zelené okruhy se budeme v závislosti na klimatických podmínkách snažit připravit tak, abyste je mohli využívat i v průběhu týdne.
Fialovou a modrou barvou jsou vyznačeny trasy do Kozlova. Ty budou upravovány pouze na víkendy, a to pro klasiku.
Oranžový okruh vedoucí od penzionu pana Skřivana na Suché ( s možností parkování), který vede převážně lesem na Kozlov a zpět, bude snad možné upravovat i v období, kdy nebude na volných plochách kolem Litomyšle dostatek sněhu.

Takto navržené trasy nejsou žádným dogmatem a v průběhu sezóny je budeme měnit na základě technických možností, klimatických podmínek a především vašich připomínek.
Vzhledem k tomu, že  jsme v tomto oboru začátečníky, prosíme vás o shovívavost, ale i náměty na to, jak naše služby pro vás dále zlepšovat.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásnou zimu strávenou v bílé stopě.

Za kolektiv pracovníků městských lesů Ing. Petr Novák

aktuality

Dneska upravíme stopy na Černé hoře, a to jak pro klasiku, tak i pro bruslení. Dále stopy v Osickém údolí a na Lánech pro klasiku. Zítra obnovíme stopy ze Strakova a Suché na Kozlov.
Propojky mezi jednotlivými místy a ostatní trasy označené v mapě a popsané v textu upravovat nebudeme. Pro strojní úpravu jsou např. z důvodu orby nevhodné a lepší je "ručně" udržovaná stopa.

datum uložení 19. 1. 2017


Včera večer jsem byl na běžkách v Osickém údolí. Na velké závodění to není - ve stopě je tráva, ale jinak to bylo příjemné svezení.
Pokud nebude chumelit, obnovíme stopy kolem Litomyšle ve čtvrtek ráno a v pátek okruh ze Strakova na Kozlov a do Suché.

datum uložení 16. 1. 2017


Dnes od rána projíždíme okruh ze Strakova ke Kozlovské hájence a z Kozlova zpět přes Navrátilův rybníček do Suché a Strakova. Potom projedeme Osečák, Černou horu a Lány.

datum uložení 15. 1. 2017


Dneska jsme projeli okruh ze Strakova po Bulvovce ke Kozlovské hájovně a od ní do Kozlova a přes Navrátilův rybníček na Suchou a odtud údolím zpět do Strakova. V lese je sněhu dost a stopa vypadá velice dobře.

datum uložení 13. 1. 2017


Po nočním nášupu jsme znovu projeli stopy v Osečáku, z Šibeničního vrchu ke Štítu, na Lánech a Černé hoře. Zítra projedeme cestu ze Suché do Kozlova a Bulvovku. Sníh je velice dobrý a stopa by měla držet.

datum uložení 12. 1. 2017


Dneska jsme projeli okruh na Lánech mezi poldry a zkusili jsme stopy i na loukách v Osickém údolí, a to od Osíka po Nedošínský háj a souběžný okruh nad Osečákem ze serpentiny silnice na Morašice k Nedošínskému háji ( nad lesíkem). V Osečáku je ale poměrně málo sněhu. Na Lánech je to o.k.
Zítra snad trochu nasněží a projedeme cestu lesem ze Suché do Kozlova. Opět podám informaci.

datum uložení 11. 1. 2017


Omlouvám se za neupravené stopy o tomto víkendu, ale ve čtvrtek se nám zdálo, že na strojní úpravu je sníh moc sypký a bez podkladu. Dneska jsme projeli trasu od Kozlovské hájenky po "Bulvovce" do Strakova, na Suchou a v okolí Černé hory. Podle informací od kolegy je to docela dobré.Zítra máme naplánovánu trasu z Kozlova do Suché a okruh na Lánech, případně Osečák ze Šibeničního vrchu. V průběhu zítřka se ještě ozvu s tím co šlo a co jsme stihli.
Stopy na Kozlovském kopci jsou upravené a údajně to stojí za sklouznutí.

datum uložení 10. 1. 2017


Po dlouhé době se opět hlásím. Zatím se musím omluvit, ale pokud ještě nenachumelí tratě na tento víkend upravovat nebudeme. Na Kozlovském kopci je asi 18 až 20 cm prašanu bez podkladu a stopovač se prořezává až na zem. V tuto chvíli je lepší "ručně""prošlápnutá stopa.

datum uložení 5. 1. 2017


trasy

A Lány

mapa lokality (formát pdf, velikost 7,87 MB)
červená Za Rasovnou
0,83 km

travnatý, klasika + bruslení

1.Okruh začíná u ovocného sadu za Rasovnou a pokračuje ve směru k suchému poldru, židovskému hřbitovu a podél Kornické cesty zpět k Rasovně.

upraveno
fialová I. Zahájí - Kozlov
8,46 km klasika Zahájí - Kozlov
2.
Trasa začíná nad Zahájí u Kornické cesty a pokračuje směrem: vodojem, zemědělské družstvo, přes silnici na dolní Němčice, přes pole na silnici Vlkov-Němčice, dále kolem Brlíkova sadu po "Evropské" cestě a loukami směrem na dolní část obce Suchá a dále za mostkem ostře doleva (zelená turistická) a po lesních cestách k hospodě v Kozlově. 
neupraveno
zelená Hlavňov
3,36 km

klasika

2. Okruh začíná nad čtvrtí Zahájí u Kornické cesty a dále pokračuje podél ní směrem na Kornice. U židovského hřbitova se stáčí doprava k Mrštníku a podél polní cesty zpět k silnici na Dolní Němčice. Podél silnice k zemědělské farmě, odtut k vodojemu a zpět na Kornickou.

 

neupraveno

B Černá hora

mapa lokality (formát pdf, velikost 7,87 MB)
červená Drahoška
2,87 km

travnatý, klasika + bruslení

4. Okruh začíná na křižovatce polních cest k Vlkovu a na Suchou za Primátorskou hrází a dále pokračuje podél cesty na Suchou k Drahošce. Odtut k bývalé hospodě na Černé hoře a zpět podél lesa k výchozímu bodu.

upraveno
modrá Černá hora - Kozlov
6,97 km

klasika

4.Trasa na Kozlov začíná za Primátorskou hrází a pokračuje podle lesa na Černé hoře a silnice do Strakova. Odtud dále za obcí kolem salaše na "Bulvovku" a po ní lesem přes silnici Pazucha - Semanín do Kozlova.
 

neupraveno
světle modrá II - spojka Primátorka - Černá hora 4
0,34 km klasika
neupraveno
zelená Drahoška
5,63 km

klasika

4. Okruh začíná společně s červenou za Primátorskou hrází a pokračuje dále podél obce Suchá nad údolí Končinského potoka a odtud do Strakova. Ze Strakova podle silnice na Litomyšl společně s modrou a dál podle lesa zpět k výchozímu bodu.

neupraveno

Kozlovská hájenka

světle modrá III - odbočka ke Kozlovské hájence
0,00 km

klasika

Odbočka začíná na konci "Bulvovky" a umožní pokračování trasy podle Kozlovské hájenky  až na Kozlovský kopec, a to bez ztráty převýšení.

neupraveno

Stará plovárna

fialová II Stárá plovárna - Kozlov
7,61 km

klasika Stará plovárna - Kozlov

3.Trasa začíná na hrázi Hlubokého rybníka a pokračuje za Vlkovem přes pole směrem k silnici na Němčice. Zde se u sadu spojuje s variantou fialová I a společně pokračují kolem Brlíkova sadu po "Evropské" cestě a loukami směrem na dolní část obce Suchá a dále po lesních cestách k hospodě v Kozlově. 

neupraveno
světle modrá I - spojka Stará plovárna - Černá hora 4
1,12 km klasika
neupraveno

Suchá

oranžová Suchá - Kozlov
11,14 km

klasika

5. Okruh začíná na Suché u penzionu pana Skřivana (velké parkoviště, otevřeno téměř nepřetržitě). Odtud pokračuje po silnici na dolní konec obce, kde se napojuje na fialovou trasu (zelená turistická) do Kozlova. Na Suchou se vrací souběžně s modrou po " Bulvovce" a přes Strakov. 

upraveno
Loading

© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty