Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu nákupu komunitních kompostérů v roce 2019

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení komunitního kompostování v bytových domech na území města Litomyšle v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 05. 2019 | uzávěrka 31. 08. 2019 | vyúčtování do 31. 08. 2019

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 94,5 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 55,5 KB)

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2019

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 04. 2019 | uzávěrka 31. 07. 2019 | vyúčtování do 31. 07. 2019

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54,5 KB)

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2019

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

příjem žádostí od 21. 03. 2019 | uzávěrka 21. 06. 2019 | vyúčtování do 13. 12. 2019

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 236,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 54,65 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 96,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 103 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 58 KB)

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2019

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2019.

příjem žádostí od 01. 12. 2018 | uzávěrka 31. 05. 2019 | vyúčtování do 31. 01. 2020

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2019 (formát pdf, velikost 927,54 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty