Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2019

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2019.

příjem žádostí od 01. 12. 2018 | uzávěrka 31. 05. 2019 | vyúčtování do 31. 01. 2020

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2019 (formát pdf, velikost 927,54 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2019

Program je zaměřen na zapojení široké veřejnosti všech věkových skupin do společenského života v Litomyšli:
podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků - vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí
a mládeže

příjem žádostí od 01. 12. 2018 | uzávěrka 31. 01. 2019 | vyúčtování do 31. 01. 2020

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2019 (formát pdf, velikost 1,06 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74,5 KB)

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2019

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb působících na území Litomyšle nebo majících klienty s trvalým bydlištěm v Litomyšli, na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Litomyšli.

příjem žádostí od 01. 12. 2018 | uzávěrka 31. 01. 2019 | vyúčtování do 31. 01. 2020

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2019 (formát pdf, velikost 358,83 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 68 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty