Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu nákupu komunitních kompostérů v roce 2019

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení komunitního kompostování v bytových domech na území města Litomyšle v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 05. 2019 | uzávěrka 31. 08. 2019 | vyúčtování do 31. 08. 2019

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 94,5 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 55,5 KB)

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2019

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 04. 2019 | uzávěrka 31. 07. 2019 | vyúčtování do 31. 07. 2019

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54,5 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty