Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Dům dětí a mládeže

vedoucí: Mgr. Josef Štefl, ředitel
adresa: 17. listopadu 905, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 270
mobil: +420 736 427 866
email: ddm@litomysl.cz
web: www.litomysl.cz/ddm

Středisko volného času Dům dětí a mládeže v Litomyšli uskutečňuje zájmové vzdělávání dětí, mládeže, rodičů, popřípadě jiných fyzických osob v jejich volném čase.

Zájmové vzdělávání je uskutečňováno zejména těmito formami :

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činností (včetně příměstských táborů zpravidla vázaných na prázdninová období),
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • letní táborovou aktivitou mimo vlastní sídlo organizace,
  • osvětovou činností včetně prevence sociálně patologických jevů.

Další funkcí střediska je nabídka spontánní zájmové a rekreační činnosti ve smyslu otevřeného zařízení, přístupného jakémukoli zájemci o činnost nejen ve všední dny, ale částečně také o sobotách či nedělích a v době prázdnin

Středisko spolupracuje se všemi typy škol ve městě a ve spádové oblasti, dále s místními institucemi (jako je např. regionální muzeum, městská knihovna atd.), s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími. Těmto organizacím poskytuje jednak materiální zázemí ( v duchu zřizovací listiny) a podle vlastních možností i odbornou metodickou pomoc.

Místo přátelské rodině, protože:
- poskytuje slevu pro přihlášené klienty na dva a více kroužků
- většina příležitostných akcí a spontánní akce (deskové a jiné hry) v provozní době zcela zdarma
- operativně v případě potřeby vytvoří místo určené pro kojení
- v případě potřeby nabídneme stůl a deku pro přebalování, dětskou židličku
- nabízí džbán s čistou "kohoutkovou" vodou
- umožňuje přístup s kočárkem
- v celém areálu platí zákaz kouření
- po domluvě zajistí možnost parkování rodinného auta
- umožňuje přístup se zvířecím mazlíčkem
- je celoročně otevřené volnočasové zařízení
- realizuje programy či akce pro děti, seniory nebo celé rodiny

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Litomyšl.


uložení dat: 22. 8. 2016

akce pořádané touto organizací

13. 4. 2017, 8:00-13:00, Dům dětí a mládeže

Zelený čtvrtek

DDM zve všechny dospělé a děti, které rády tvoří a těší se na jaro, na tradiční velikonoční tvoření. Je pro vás připravena dílna, na které si vyzkoušíte voskované batikované kraslice, zvířátka ze sena, drobné velikonoční dekorace a připravíme si zdravé chlebíčky. S sebou si přineste vyfouklá vajíčka (kraslice), pohodlné oblečení, svačinku a přezůvky. Cena dílny je 50 Kč.
Prosím zájemce, aby se hlásili na e-mailové adrese: kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo telefonicky, tel: 461 615 270, 734 505 805.


20. 4. 2017, 9:00-17:00, dolní část Smetanova náměstí

Jarmark ke Dni Země

Šestý ročník Jarmarku, který pořádá DDM s podporou Města Litomyšl. Akce se uskuteční na dolním konci Smetanova náměstí u sochy B. Smetany. Můžete si přijít nakoupit netradiční zboží přímo od výrobců – bylinky a rostlinky, koření a bylinné čaje, potraviny z lokálních surovin, dřevěné hračky, originální oblečení, šperky. Připraveny budou rovněž ukázky řemesel, vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ, představeny budou kroužky DDM. Můžete si sednout za hrnčířský kruh, vyrobit šperk, dozvědět se jak fotografovat, vyzkoušet háčkování a s přírodovědci si osvěžit názvy rostlin a zvířat z Litomyšle a okolí. Připravujeme i poradnu pro zahrádkáře a sadaře. Školamyšl otevře stánek s názvem Litomyšl bez obalu a Rodinné centrum poradničku Rodina bez obalu. Základní škola Zámecká vás seznámí a hlavně nechá ochutnat fairtraide potraviny. Nebude chybět ani přítomnost živých zvířat z Rodinné farmy pana Bruny, který vám poradí jak se starat o králíky, slepice i o skot a nabídne i objednávky masa. Novinkou bude soutěž v poznávání rostlin a zvířat pro děti , spojená s odměnou.


25. 4. 2017, 12:00–16:00, Dům dětí a mládeže

Přírodovědná soutěž

Soutěž pro děti z 2. – 5. tříd ZŠ v poznávání rostlin a živočichů. Vyhodnocení pro každou třídní kategorii zvlášť.


Loading

© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty