Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územní plánování

Na stránkách územního plánování můžete zjistit aktuální stav územně plánovací dokumentace (tj. územních a regulačních plánů) obcí ve správním obvodu ORP Litomyšl a nahlédnout do ní. Dále zde naleznete územně plánovací podklady (tj. Územně analytické podklady ORP Litomyšl a územní studie).

Územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Litomyšl je také k nahlédnutí na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecních úřadech příslušných obcí
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

Schválené nadřazené dokumenty:


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty