Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Kam dnes?


úterý 14. srpna 2018

Portmoneum - Museum Josefa Váchala, 24. 3. 2018 - 28. 10. 2018, Út-Ne: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Smetanova výtvarná Litomyšl : Mystika v horách a dřevě ukrytá

Zámecké sklepení, 30. 3. 2018 - 28. 10. 2018

Srdce pro Václava Havla

Regionální muzeum v Litomyšli, 24. 4. 2018 - 30. 9. 2018, Út-Ne: 9-17

Letní dětská herna

Regionální muzeum v Litomyšli, 24. 4. 2018 - 30. 9. 2018, Út-Ne: 9-17

Přijďte si zaplavat

Městská obrazárna ve II. patře zámku, 28. 4. 2018 - 30. 9. 2018, Út-Ne: 10:00-12:00 a 13:00-17:00

Městská obrazárna: stálá expozice

Regionální muzeum v Litomyšli, 4. 5. 2018 - 16. 9. 2018, Út-Ne: 9-17

Dioramata, stroječky, hračky...

Státní zámek Litomyšl, 1. 6. 2018 - 31. 8. 2018, Út-Ne: 10:00-17:00

Krása (v) kostýmu

Regionální muzeum v Litomyšli, 2. 6. 2018 - 4. 11. 2018, Út-Ne: 9-17

90 let ve svém

Dům U Rytířů, 17. 6. 2018 - 9. 9. 2018, Út-Ne: 10:00-12:00 a 13:00-17:00

Smetanova výtvarná Litomyšl : Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil

White Gallery, 17. 6. 2018 - 28. 10. 2018, denně 13:00-17:00 (červenec) a Pá-Ne 13:00-17:00 (srpen)

Smetanova výtvarná Litomyšl : Ludmila Jandová: Xénia Hoffmeisterová

Husův sbor, 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018, v úředních hodinách fary

Výstava historických kočárků

Městská knihovna, 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018, ve výpůjční době

Prázdniny s Harry Potterem a Večerníčkem

Zámecká jízdárna, 14. 7. 2018 - 30. 9. 2018, denně 10:00-18:00

Smetanova výtvarná Litomyšl : Zase/to/um/pr/um

Městská knihovna, 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018, ve výpůjční době

Našlo se v knížkách a knihovně

Klášterní zahrady, 12. 8. 2018 - 26. 8. 2018

Filip Slonek: Obrazy

Aktuality z města

Sdělte svůj názor ke stavu vody v ČR

Odborníci z Ministerstva zemědělství ČR a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací připravili následující dotazník o plánování v oblasti vod. Jeho vyplnění vám zabere několik minut a získaná data poskytnou ministerstvu zpětnou vazbu k přijatým opatřením v oblasti vodního hospodářství.

13. 8. 2018


Ceny města pro významné osobnosti za rok 2018

Už víme, kdo v září na slavnostním večeru převezme Ceny purkmistra Laška. Letošními laureáty jsou emeritní starosta Miroslav Brýdl a vysokoškolský pedagog Karol Bayer. Cena Rady města Litomyšle je pro rok 2018 udělena in memoriam hudebníkovi a dirigentovi Vratislavu Blažkovi.

1. 8. 2018


450. narozeniny zámku jsme oslavili v rytmu flamenca

Významné jubileum si zaslouží pořádnou oslavu, i když se výročí netýká přímo člověka, ale stavby. Oslava 450. narozenin litomyšlského zámku podařená rozhodně byla. V sobotu 28. a neděli 29. července zamířily na první zámecké nádvoří stovky hostů.

1. 8. 2018


Společné stezky pro pěší i cyklisty

Pokud přes město cestujete pěšky nebo na kole, tak od srpna počítejte s drobnou změnou pravidel v některých frekventovaných úsecích Litomyšle. Cyklisté mají zakázáno jezdit po chodnících, ale občas je právě chodník bezpečnější a kratší možností, jak cestovat po Litomyšli.

1. 8. 2018


I cizinci mají právo volit do zastupitelstev obcí

Na podzim 5. a 6. října se uskuteční volby, v nichž budeme hlasovat o složení místního zastupitelstva. Zároveň budou voliči vybírat i kandidáta do senátu. V komunálních volbách mohou své hlasy odevzdávat i občané jiného členského státu Evropské unie. Musí však splnit několik podmínek.

1. 8. 2018


Pozor na změnu volební místnosti

V letošním roce se budou 5. a 6. října konat volby do zastupitelstva města a Senátu ČR, které s sebou přináší změnu pro voliče z okrsku č. 10. Z organizačních důvodů nebylo pro tyto volby možné zajistit nájem tradiční místnosti v přízemí Hotelu Zlatá Hvězda.

1. 8. 2018


Blíží se další fáze oprav Smetanova domu za 600 tisíc

V následujících týdnech začnou řemeslníci pracovat na další, celkově již třetí, etapě rekonstrukce oken a dveří ve Smetanově domě. Kontinuální opravy významné budovy, jež slouží jako kulturní a společenské centrum, probíhají s ohledem na provoz již třetím rokem.

1. 8. 2018


Chystá se nový infosystém v památkové rezervaci

I letos se bude pokračovat s obnovou informačního systému v městské památkové rezervaci. Minulý rok se vyměnilo značení na zámeckém návrší, obnoveny byly informační totemy v historickém jádru města, instalována dotyková obrazovka a také stojany s materiály v průchodu na radniční dvorek.

1. 8. 2018


Oprav sochy sv. Václava se zhostí místní restaurátoři

Odborníci z fakulty restaurování v následujících měsících opraví sochu svatého Václava v Nedošíně. Do konce října umělecké dílo znázorňující patrona českých zemí očistí od nánosu mechu a prachu. Dále nahradí staré tmely spojující jednotlivé kusy kamene a ze sochy odstraní sádrovcové krusty a soli. Chybějící koule na bočních sloupcích nahradí restaurátoři výdusky.

1. 8. 2018


Höschl, Keller a další míří na konferenci do Litomyšle

V zámeckém pivovaru se ve dnech 5. a 7. září uskuteční dvanáctý ročník konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Dvoudenní odborné setkání si za dobu konání našlo fanoušky mezi přednášejícími, ale i posluchači.

1. 8. 2018


Výsledky genderového auditu na městském úřadě

Město Litomyšl realizovalo v období od března 2018 do června 2018 bezplatný genderový audit městského úřadu. Cílem šetření bylo zjistit, zda jsou uplatňovány principy rovného zacházení vůči zaměstnaným a zda nedochází k diskriminaci například na základě pohlaví, věku, rodinného stavu či životní situace.

1. 8. 2018


Soutěž o titul Aktivní obec

Litomyšl se přihlásila do druhého ročníku soutěže o titul Aktivní obec, která má podpořit sběr vysloužilých elektrozařízení v červených kontejnerech. Zároveň má obce motivovat k podpoře osvěty týkající se důležitosti zpětného odběru a recyklace starých elektrospotřebičů.

1. 8. 2018


Dotace na kompostování v bytových domech

Město Litomyšl na začátku roku 2016 v pilotním programu podpořilo myšlenku předcházení vzniku odpadu a nadšení kompostovat v bytovém domě na Fučíkově ulici zakoupením komunitního kompostéru. Po jeho úspěšném dvouletém provozování zvažujeme vypsání dotačního programu.

1. 8. 2018


Upozornění na uzavírku křižovatky u Terozu

O víkendu 4.-5. srpna 2018 dojde k úplné uzavírce silnice III/36016 v úseku od křižovatky se silnicí I/35 po křižovatku s místní komunikací ul. Na Lánech (u Terozu). Průjezd bude umožněn pouze vozidlům stavby, IZS a BUS. Důvodem uzavírky je oprava povrchu vozovky křižovatky silnic I/35 a III/36016.

23. 7. 2018


Upozornění na kácení stromů na Černé hoře

Od 18. července se v lese na Černé hoře, těsně vedle autokempu, začíná s těžbou stromů napadených kůrovcem. Místo bude označeno páskou a opatřeno cedulemi se zákazem vstupu, ale vzhledem k tomu, že jsou v lokalitě dvě turistické stezky, prosí Městské lesy Litomyšl občany o opatrnost.

18. 7. 2018© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty